#author("2021-06-12T20:11:43+09:00","default:admin","admin")
*概要 [#ibef298b]
 2016年02月18日、『いけにえと雪のセツナ』が発売された。

*関連する作品とシリーズ [#t697f953]
 [[作品/いけにえと雪のセツナ]]~
*関連するジャンルと器物 [#s7ebe8df]
 [[器物/プレイステーション4]]~
 [[器物/プレイステーションVITA]]~
 [[ジャンル/RPG]]
*関連する場所 [#r073786a]
*関連する人物と会社 [#e0cbac96]
**販売 [#t4696132]
 [[会社/株式会社スクウェア・エニックス]] 
**開発 [#s5497b84]
 [[会社/株式会社Tokyo RPG Factory]]
**スタッフ [#j4d7fa66]
Director~
  [[ATSUSHI HASHIMOTO>人物/ATSUSHI HASHIMOTO]]~
Concept Director~
  [[YOSUKE SHIOKAWA>人物/YOSUKE SHIOKAWA]]~
Writer~
  HIROTAKA INABA~
  MAKOTO GOYA~
Level Designer~
  HIROSHI KONISHI~
  RYOSUKE NAGASE~
Event Planner~
  KAZUYA KURANARI~
  KEITA OCHIAI~
Battle Planner~
  [[NAOKI KAMIMURA>人物/NAOKI KAMIMURA]]~
  KODAI YANO~
UI Planner~
  RIEKO SATO~
Planning Support~
  NATSUKI SAWAYANAGI~
  MUTSUMI ICHINO~
~
~
Program Director~
  YUICHIRO KITAO~
Program Support~
  MASAO WATANABE~
Lead Programmer~
  HIDEO YOSHIKAWA~
  TOMOYUKI KURINO~
Programming~
  MAKOTO AZUMA~
  NAOYA HAYASHI~
  HIROFUMI KTIA~
  FUMIAKI OKAMURA~
  SATORU INUBUSHI~
  KEITA HIGAMI~
~
  HIRONARI NISHIOKA~
  HIKARU SHIMOYAMA~
  TAKAAKI HOSHIYAMA~
Graphic Programmer~
  YOSHIKI DOMAE~
~
~
Sound Director/Music Producer~
  HIROAKI YURA~
Sound Design~
  YOSHIHIRO SAKAGUCHI~
Music~
  TOMOKI MIYOSHI~
Music recording and mix~
  Stanley Tajima Johhnston C.A.S~
Music studio~
  Wanar Brothers Eastwood Scoring Stage~
Pianist~
  Randy Kerber~
Vocallist~
  kotringo~
ADR Mixer~
  Tadaharu Sato C.A.S~
Recording studio~
  Artistree Media East,MA Room~
Character Voice~
End/Last Boss~
  RYUICHI KIJIMA~
Setsuna~
  AI KAKUMA~
Yomi~
  TORU OKAWA~
Kir~
  AKEMI OKAMURA~
Fides~
  AKIRA ISHIDA~
Julienne~
  AYAKO TAKEUCHI~
Kuon~
  MINAMI TSUDA~
~
~
Art Director~
  [[YUKI KAWAWA>人物/YUKI KAWAWA]]~
  JUN SUZUKI~
  [[JUN SUZUKI>人物/JUN SUZUKI]]~
~
Main Character Design~
  toi8~
~
Artwork~
  SAYAKA SHIMADA~
~
Title~
  YASUO YAMAGUCHI~
~
Technical Artist~
  MANABU MURAKAMI~
~
2D Designer~
  SYUHEI YAMASHITA~
  MIKA TANAKA~
  HIROYUKI YAMAMOTO~
  KOJI MORIGA~
  YUTA OTANI~
~
Lead 3D Designer~
  TETSURO ABE~
~
3D Designer~
  KAZUKI FUJII~
  MARIKO KURODA~
  MAMI BANNO~
  TAICHI TSURITANI~
  KENTA SAKAI~
  MIOU UEZONO~
  JYUNYA YAMAMOTO~
~
  PETER VAN ALLER RYDAMANN~
  MARCIA ZHANG~
  ADAM HUANG~
  RIDDA HE~
~
  LI SHEN~
  PAN WEN~
  YIN BOTAO~
  YANG JINGNAN~
  YIN YUE~
  XIA CHAO~
  LIU LIMEI~
  LI LINXIN~
  LI DONGJING~
  LIU YACHAO~
  ZHANG LINGYI~
  CHANG NING~
  HE XIAODONG~
  YIN JIANI~
  LI BO~
  LI YANG~
  ZHANG YIMO~
  YU NING~
~
UI Design Director / Effect Design Director~
  TOMOHIRO TAKEI~
~
UI Design~
  YUKA MORITA~
~
Effect Design~
  SYU TAKENAKA~
  TAKAHIRO KAKEFUDA~
~
Motion Design~
  MIKI KUROSE~
  YOSHIKAZU SUMIOKA~
  WANG QI~
  SHIGEYASU BABA~
~
Project Manager~
  MIKI YAKABE~
~
Special Thanks~
  [[RYUTARO SASAKI>人物/RYUTARO SASAKI]]~
~
  [[HISANAO SUZUKI>人物/HISANAO SUZUKI]]~
~
  AKITADA SAKAMOTO~
  HISAO YASUKOUCHI~
  ~
  REIKO KONDO~
  KAZUYOSHI TASHIRO~
  YAYOI OHBA~
~
  YUKI NISHIO~
  YASUAKI ARAI~
  YUSUKE SUDA~
  [[TAKASHI TOKITA>人物/TAKASHI TOKITA]]~
~
  [[KENJI ISHIWATA>人物/KENJI ISHIWATA]]~
~
  MISA TOKUNAGA~
~
  TAKAYUKI NARITA~
~
  YUKO MIZOGUCHI~
  JUN MIYAKAWA~
  HIROKI WATANABE~
  SAORI SHIBANO~
~
  [[KIYOKO MAEDA>人物/KIYOKO MAEDA]]~
  MIEKO ISOZAKI~
~
  EMIKO AOIKE~
  TOMOYUKI HIRAOKA~
  HIROYUKI SUZUKI~
  ARISA OHGA~
  SHINOBU OIDE~
  MASASHI OKAMOTO~
~
  HIROKAZU NISHIKADO~
  MOTOHARU MITAMURA~
  AIKA SUNANAGA~
  AYANO YAMAGUCHI~
  HAJIME TOMON~
  HIDEKI MATSUSHITA~
  KEI TASAKA~
  KEISUKE TAKAHASHI~
  KEITA TATSUKI~
  KOUSEI SHIMODA~
  MASAHIRO TAJIMA~
  MISATO KURITA~
  NAOKO TADAURA~
  NAOTO SHIMADA~
  NOBUFUMI YAMADA~
  SATORU HIRAIDE~
  SATOSHI YOSHIDA~
  TAKA IWASAKI~
  TAKAKO NAGANUMA~
  TAKASHI SATO~
  TAKASHI WATANABE~
  TATSUYA MORI~
~
  KOJI YAMASHITA~
  YUKIHIRO SHIBUYA~
  HIDEYUKI KATO~
  NAOKI MUTO~
~
  KYOSUKE INOUE~
~
  JUNYA ISE~
  MAI FUJIKAKE~
~
  NOBURU TANIGUCHI~
  TAISUKE YAHISA~
  HISATO IWATSUKI~
  ~
  ...and the entire QA staff~
~
  ATSUSHI TAKEUCHI~
  YOSHIHISA IKUMI~
  MASAKAZU JINBO~
  NAOFUMI MATSUSHITA~
~
  HIDEAKI HAKOZAKI~
  ISSEI KOMURA~
  JUN MAKI~
~
  ATSUSHI KITANO~
  ~
  ASUMI TANAI~
~
Development Cooperation~
  [[GEMDROPS GAME STUDIOS>会社/ジェムドロップ株式会社]]~
  Switch~
  GOTORON Inc.~
  MOX-MOTION~
  PLANETA~
  oneoreight~
  CREATIVE INTELLIGENCE ARTS,INC~
  Artistree Media Co.,Ltd~
  SQUARE ENIX~
  Eidos Creative Software Development (Shanghai) Co.,Ltd.~
  [[MineLoader Software Co,Ltd.>会社/Mineloader Software]]~
  WINKING ENTERTAINMENT Ltd.~
  T-Rex Lab Co.~
  CRIWARE~
~
Studio Manager~
  SACHIKO TAKAHASHI~
~
Proucer~
  [[KENGO UCHIBORI>人物/KENGO UCHIBORI]]~
~
Squware Enix Holdings Co.,Ltd.~
Production Executive~
  [[YOSUKE MATSUDA>人物/YOSUKE MATSUDA]]~
~
Developed by~
  Tokyo RPG Factory~
~
[[.>会社/株式会社ブラウニーズ]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS