#author("2022-02-02T22:07:59+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-02-09T10:37:07+09:00","default:admin","admin")
*概要 [#m819ddb9]
 2021年09月24日、『アクトレイザー・ルネサンス』が配信開始された。

*関連する作品とシリーズ [#g228d722]
 [[シリーズ/アクトレイザー]]
*関連するジャンルと器物 [#u91ecadb]
 [[器物/プレイステーション4]]~
 [[器物/ニンテンドースイッチ]]~
 [[器物/PC/Windows]]~
 [[器物/スマートフォン/iOS]]~
 [[器物/スマートフォン/Android]]
*関連する場所 [#ff024996]
*関連する人物と会社 [#l6505b46]
**販売 [#g56a09ee]
 [[会社/株式会社スクウェア・エニックス]] 
**開発 [#b4881f51]
 [[会社/株式会社ソニックパワード]]
**スタッフ [#n26ab87c]
STAFF~
~
Square Enix Co.,Ltd.~
Creative Business Unit IV~
Director~
  [[Hideo Iwasaki>人物/HIDEO IWASAKI]]~
Scenario Writer~
  [[Yuri Tsuchiya>人物/YURI TSUCHIYA]]~
Art Director~
  [[Tetsuya Shiraishi>人物/TETSUYA SHIRAISHI]]~
Main Illustrator~
  [[Shouin Yamashita>人物/SHOIN YAMASHITA]]~
~
~
Ancient corp.,~
Composer / Arranger~
  Yuzo Koshiro~
~
  ~
Sonic Powered Co.,Ltd.~
Director~
  Chihiro Iwami~
Co-Directors~
  Koji Aiba~
  Tadashi Okada~
Planners~
  Kohei Ogura~
  Hiroko Takeuchi~
  Sacgiyo Ohashi~
  Hiroko Takeuchi~
  Yu Hattori~
  Koji Aiba~
  Tadashi Okada~
Lead Programmer~
  Yuta Watanabe~
Development Tool Programmer~
  Yuichi Terai~
Programmers~
  Yuki Karino~
  Kazuki Igaki~
  Makoto Ohno~
  Satoshi Nagi~
Development Tool Designers~
  Kohei Ogura~
2DCG Designers~
  Marina Nakamura~
  Miki Shibata~
  Yuka Matsunami~
3DCG Designers~
  Tomoe Iwasa~
  Mika Takagi~
  Kohei Ogura~
  Sachiyo Ohashi~
  Masao Hayakawa~
Effect Designers~
  Miyu Saiki~
  Sayaka Fujimoto~
  Yukihiro Watanabe~
  Kohei Ogura~
UI Designer~
  Shizuka Noguchi~
Sound Director~
  Tadashi Okada~
Development Support~
  Shinji Yamamoto~
  Isamu Kimura~
  Sho Kobayashi~
  ~
~
~
Ancient corp.,~
Keyboard~
  Yuzo Koshiro~
  ~
Drums~
  Toshiharu Okajima~
Bass~
  Toshiyuki Tanahashi~
Guitar~
  Daisuke Kunita~
Piano~
  AYAKI~
Violin / Viola~
  Sena Tei~
Violin / Viola~
  Moe Aoyagi~
Trumpet~
  Hiroshi Ikei~
Trombone~
  Daisuke Maeda~
Saxophone~
  Kunio Ozeki~
Timpani~
  Hitoshi Noguchi~
Recording / Mixing Engineer~
  quad~
Score~
  Nijuhachi Haneda~
~
~
Square Enix Co.,Ltd.~
Creative Business Unit IV~
Deputy Vice President~
  [[Kei Hirono>人物/KEI HIRONO]]~
PR & Marketing Staff~
  [[Masahiko Kasai>人物/MASAHIKO KASAI]]~
  [[Kiyotaka Sousui>人物/KIYOTAKA SOSUI]]~
  [[Hazuki Kuroda>人物/HAZUKI KURODA]]~
  [[Shokuyi To>人物/SHOKUYI TO]]~
International Relations~
  Stefanie Schaack~
  Emi Ito~
Technical Directors~
  [[Hisanao Suzuki>人物/HISANAO SUZUKI]]~
  [[Yosuke Iwasawa>人物/YOSUKE IWASAWA]]~
Scenario Support~
  [[Tetsuya Fujimoto>人物/TETSUYA FUJIMOTO]]~
Project Support~
  [[Chie Tanaka>人物/CHIE TANAKA]]~
  [[Mari Kato>人物/MARI KATO]]~
Senior Manager~
  [[Sho Makie>人物/SHO MAKIE]]~
Division Directors~
  [[Kohei Takaoka>人物/KOHEI TAKAOKA]]~
  [[Sho Okamura>人物/SHO OKAMURA]]~
Executive Officer~
  [[Hirokazu Nishikado>人物/HIROKAZU NISHIKADO]]~
~
 ~
Sound Division~
Sound Director~
  [[Tomohiro Yajima>人物/TOMOHIRO YAJIMA]]~
Sound Designers~
  [[Hirosato Noda>人物/HIROSATO NODA]]~
  [[Ayumu Murai>人物/AYUMU MURAI]]~
  [[Ken Hiroe>人物/KEN HIROE]]~
  [[Yuji Aoyama>人物/YUJI AOYAMA]]~
Sound Support~
  [[Hidenori Miyanaga>人物/HIDENORI MIYANAGA]]~
Audio Programmer~
  [[Akihiro Minami>人物/AKIHIRO MINAMI]]~
Project Manager~
  [[Kazuki Hamamoto>人物/KAZUKI HAMAMOTO]]~
  ~
~
Localization Division~
English Translation and Localization~
  John Crow~
English Localization Consultant~
  [[Michael-Christopher Koji Fox>人物/MICHAEL-CHRISTOPHER KOJI FOX]]~
Localization Project Managers~
  Yusuke Haruguchi~
  Mitsuro Waki~
  Atsuko Hirose~
Managers~
  Aziz Hinoshita~
  Thoré Émilie~
  Ikuko Tsuruta~
  Manucal Gary.F~
General Manager~
  Shingo Hosokawa~
~
  ~
Quality Assurance~
QA Coordinator~
  Kiyoto Mizukawa~
Technical QA Engineers~
  Toyokazu Takehara~
  Noboru Taniguchi~
  Taisuke Yahisa~
  Kouhei Sawamoto~
  Tatsuya Nonaka~
  Takahiro Shimizu~
  Tetsuya Takahashi~
  Jun Sato~
  Keigo Kouno~
  Kazuya Okada~
  Keishi Takeda~
Technical QA Assistants~
  Takuma Sakurada~
  Rie Kuba~
User Research Advisors~
  Yoshihisa Ikumi~
  Masakazu Jinbo~
  Hisato Iwatsuki~
Playtesters~
  Kensuke Matsuura~
  Maki Nakajima~
  Hiroyuki Takamura~
  Kengo Murata~
  Hiroki Sato~
  Jun Sato~
  Takahiro Shimizu~
  Ayaka Mizuta~
Ratings Advisors~
  Megumi Terada~
  Reiko Kondo~
Chief Coordinator~
  Hideyuki Nukui~
Managers~
  Hideyuki Kato~
  Atsushi Takeuchi~
General Manager~
  Yukihiro Shibuya~
  ~
~
~
Marketing Division~
Executive Officer & General Manager~
  Ryutaro Sasaki>人物/]]~
  [[Ryutaro Sasaki>人物/RYUTARO SASAKI]]~
Managers~
  Akiko Wada>人物/]]~
  Kakuko Obinata>人物/]]~
  Yuka Naito>人物/]]~
  [[Akiko Wada>人物/AKIKO WADA]]~
  [[Kakuko Obinata>人物/KAKUKO OBINATA]]~
  [[Yuka Naito>人物/YUKA NAITO]]~
  ~
<Marketing & PR>~
Lead Planner~
  Shinya Okayama~
Planner~
  Sho Ishida~
Creative Services~
  Tsukasa Okamoto~
~
<International Relations>~
Managers~
  Ayako Kawamoto~
  Maiko Okada~
  ~
<Event Relations & Department Operation>~
Event Relations & Department Operations Chief~
  Kumiko Ishida~
Event Relations & Department Operations~
  Munehiro Osawa~
  Miyuki Kashiwaya~
  Tatsuya Umezawa~
  Masato Suetsugu~
  Seigo Haga~
  Makoto Nakano~
~
<Marketing Research & Analysis>~
Manager~
  Ryuichi Yagisawa~
Marketing Research & Analysis~
  Kentaro Hamaoka~
  Ryuji Kiyoshima~
  Kanae Tani~
  Miyu Oue~
~
~
~
Digital Business Unit~
Executive Officer / Vice President~
  Tomoyoshi Osaki~
Deputy Vice President~
  Makoto Tsuda~
  ~
<Sales Division>~
Director~
  Daisuke Kobayashi~
Managers~
  Daio Ito~
  Mizuki Sakuma~
Staff~
  Fuminori Hyodo~
  Toshiyuki Inoue~
  Takashi Kamimura~
  Kenta Kobayashi~
  Aki Kohno~
  Shun Koike~
  Masahiro Matsumoto~
  Saki Nishikawa~
  Kazuhito Nishimura~
  Nanami Nishimura~
  Toshihide Nomura~
  Maiko Shimizu~
  Jain Son~
  Waka Tachibana~
  Gota Taguchi~
  Shota Tamakoshi~
  Masaki Yano~
  Rumi Yoshikawa~
  Tsutomu Yamada~
  Ren Aimoto~
  Yi Chia Hsieh~
  Min Seon Lee~
  Hiromi Sogamoto~
  Masahide Tokuda~
  Li-yen Wang~
  Akiyo Hirota~
  Noriko Ikeda~
  Mariko Imai~
  Haruka Tanaka~
  Kaoru Yamagami~
  ~
<PC Business Division>~
Manager~
  Takashi Hasegawa~
Staff~
  Chieko Arakawa~
  Jumpei Arakawa~
  Makoto Takaji~
  Tomomi Nakaga~
~
~
~
Business Relations Division~
Production Coordinator~
  Yuichiro Kato~
~
~
~
Community & Service Division~
General Manager~
  Toshio Murouchi~
Customer Support Manager~
  Tatsuhiko Nozaki~
Operation Support Leader~
  Naoto Tada~
Operation Support~
  Toshikazu Shigyou~
  Kenta Takeuchi~
Information Center Leader~
  Ryuji Kudo~
  ...and All Support Staff~
~
~
~
DIGITAL HEARTS Co.,Ltd.~
Account Executive~
  Kento Ise~
QA Administrators~
  Tatsuya Wada~
  Hiroshi Araki~
  Akane Nagasugi~
  Shota Koyama~
  Yuto Maekawa~
  Yamamoto Hirotsugu~
  Watanabe Toshihiro~
Localize Team Leader~
  Kenji Kato~
English LQA Testers~
  Dario DeAngelis~
  Nicholas Ginotti~
French LQA Testers~
  de Massias de Bonne Alizé~
  Fernandes Alexandre~
  Mathieu Lugaro~
German LQA Testers~
  Jezebel Elsa Treld Yamada~
  Natalie Gläser~
  Sarah Iida~
~
~
SHIFT Inc.~
QA Testers~
  Yumi Yoshida~
  Shogo Aoki~
~
~
KOO-KI~
Opening Producer~
  Go Minekawa~
Opening Director~
  Motohiro Shirakawa~
Opening Assistant Director~
  Shu Ikushima~
CG Animators~
  Yujiro Yamashita~
  Masato Ishii~
~
~
i-mage~
CG Artists~
  Kento Nagata~
  Yukitomo Takaki~
  Natsumi Yamakawa~
~
~
EX-DESIGN, Inc.~
3DCG Director~
  Yuki Noda~
3DCG Supervisor~
  Mitsuhide Hashimoto~
3DCG Designers~
  Masashi Asanuma~
  Mina Yamaji~
~
~
XAC Inc.~
Business Manager~
  David Kao~
Project Managers~
  Yvette Wang~
  Shimin Xu~
  Lilian Lee~
Art Directors~
  Indiing Lin~
  Dahlia Shiau~
3D Artists~
  Peiyi Sung~
  Yut Chang~
  Evon Yang~
  Jianfan Lin~
  Jun Yang~
  Yongte Chou~
  CLC Fujima~
3D Art Leaders~
  Yupei Wang~
  Ken Mai~
Rigging Artists~
  Muchien Chen~
  Antony Lee~
  Jack Hong~
Animators~
  John Chang~
  Jean Luo~
  Wenly Lin~
~
~
AQUA Inc.~
Sales Representative~
  Konome Matsui~
Director~
  Ayumi Kashiwaguma~
Art Director~
  Saki Tanaka~
~
~
i-Prime Co.,Ltd.~
Director~
  YU-MI Asakawa~
Illustrator~
  yumeko~
~
~
sunbird, Inc.~
Chief Director~
  Yurina Kataoka~
Illustrators~
  Takaaki Ishii~
  Kazushi Fujita~
Hero / Villager Illustration~
  ueo~
  ~
~
SEARCH FIELD inc.~
Director~
  Shingo Yuyama~
Art Director~
  Masushi Munehisa~
~
~
~
Square Enix Ltd.~
QA & Localisation Services~
QA & Localisation Services Directors~
  Marc Titheridge~
  Yuko Tomizawa~
Head of Localisation~
  Martin Walter~
Localisation Project Manager~
  Nobuko Sugahara~
Senior Localisation Producers~
  Alex Moresby~
  Elisa Giribaldi~
Assistant Localisation Producer~
  Kevin Balon~
Senior LQA Manager~
  André Woitczyk~
LQA Manager~
  Sébastien Dulabour~
Assistant LQA Manager~
  Hoi-yee Leung~
Mastering Manager~
  Jason Walker~
Senior QA Lead (English)~
  Shailesh Iyer~
Senior QA Lead (French)~
  Soraya Lamoudi~
Senior QA Lead (Italian)~
  Erica Berghi~
Senior QA Lead (German)~
  Heike Pham Dan~
Senior QA Lead (Spanish)~
  Manuel García~
Translator / Editor (French)~
  Marie Martin~
Translator / Editor (Italian)~
  Federica Lusardi~
Translator / Editor (German)~
  Katharina Klamt~
Senior Translator / Editor (Spanish)~
  Raquel Uzal-Gómez~
~
~
Japanese Language Support~
Senior Translation Manager~
  Andii Yamanaka~
Senior Japanese Business Translator / Event Translation Manager~
  Gavin Poffley~
Senior Japanese Business Translator / Assistant Manager~
  Grace Ellen Mitchell~
Japanese Business Translators~
  Kyoko Hotta Gowlett~
  Shigeru Tabata~
  Juzo Hirose~
  Katsuya Norita~
  Corinne Foxton~
  Hinako Matsumoto~
~
~
Square Enix Europe Marketing~
Chief Executive Officer~
  Phil Rogers~
Chief Marketing officer~
  John Heinecke~
Executive Director Marketing~
  Larry Sparks~
Marketing Director~
  Ned Browning~
Marketing Manager~
  Aimee Sanjari~
Assistant Marketing Manager~
  Laura Grant~
Senior PR Manager~
  Hugo Bustillos~
Senior PR Manager~
  Sasiprapa Charlanawat~
PR Executive~
  Claudio Carneiro~
Senior PR & Communications Director~
  Alex Huhtala~
European Marketing Director~
  Anthony Newell~
Media Strategist~
  Kim Fitzgerald~
Influencer Relations Director~
  Adam Phillips~
Senior Social Media Manager~
  Sunil Godhania~
Social Media Executive~
  George Hind~
Senior Designer~
  Gary Harrod~
Designer~
  Lewis-Jon Somerscales~
Marketing Design Coordinator~
  Dan Hill~
Senior Business Manager~
  Hideki Miwa~
General Manager - European Commercial and Publishing Services~
  Justin Gaffney~
EU Sales Director~
  Karine Parker~
~
~
UK/Export Sales and Marketing~
Marketing Director - UK~
  Elizabeth Blackman~
Marketing Manager - UK~
  David Salman~
PR Executive - UK~
  Tom Goldberger~
Marketing Director - Export~
  Laura Disney~
Marketing Manager - Export~
  Natalie Gausden~
Marketing Executive - Export~
  Eleni Christodoulou~
PR Executive - Export~
  Shez Sheikh~
Senior Influencer Relations Manager~
  Cat Karskens~
Influencer Relations Manager~
  Ria Patel~
Senior Production Manager - UK & Export~
  Carrie Judge~
Production Manager - UK & Export~
  Lynne Fisher~
UK Sales Manager~
  David Stubberfield~
Export Sales Manager~
  Tom Vickery~
~
~
France/Benelux Sales and Marketing~
Managing Director, France and Benelux~
  Florent Moreau~
Marketing Director~
  Tristán Perdriau~
Senior PR Manager~
  Emilie Hurel~
Marketing Manager~
  Robin Petel~
Community, Social & Influencer Manager~
  Cédric Devoyon~
Executive Assistant, Marketing and Sales~
  Isabelle Connuel~
~
~
G/A/S Sales and Marketing~
Managing and Finance Director~
  Klaus Jens~
Marketing & PR Director~
  Lars Winkler~
Junior Marketing Manager~
  Isabell Kretzing~
Senior PR Manager~
  Markus Häberlein~
PR Manager~
  Daniela Schlögel~
Senior Social Manager~
  Barbara Winterfeldt~
Sales Manager~
  Fabian Rather~
Operations Manager~
  Nikolaus Ziegert~
~
~
European Merchandising~
EU Merchandising Director~
  Graham Brown~
E-Commerce Manager~
  Taishi Narumoto~
Manager Organized Play & Community (Table Top Games)~
  Tim Schilder~
Manager (Table Top Games)~
  Fabian Weber~
Assistant Manager Research & Development~
  Tomasz Rozejowski~
Operations Coordinator~
  Shaun Bedassie~
~
~
European Community and Service~
Head of Community and Service~
  Saori Spencer-Hill~
European Customer Service Director~
  Damian Bennett~
European Support Centre Manager~
  Camille Ledauphin~
European Support Centre Assistant Manager~
  Andreas Remy~
European Senior Support Centre Operators~
  Maximilian Horn~
  Marion Mangion~
  John Quantin~
European Operations Support Manager~
  Bastian Spiegel~
European Operations Support Assistant Manager~
  James Avins~
European Operations Support Coordinators~
  Edward Avins~
  Louise Delahaye~
Pole To Win Europe - Square Enix Support Account Manager~
  Michael Joyce~
Pole To Win Europe - Square Enix Support Assistant Account Manager~
  Paul Neil~
Pole To Win Europe - Square Enix Support Representatives~
  Raymond Chan~
  Anne-Laure Grimaud~
  Kaya Herklotz~
  Jan Hlavacka~
  Laurie Kitson~
  Delia Lange~
  Andrew Morson~
  Annaig Nicol~
  Sabrina Obreiter~
  Mark Paterson~
  Eric Pupunat~
  Johannes Renger~
  Mita Syring~
~
~
PTW International UK~
Directors~
  Arnaud Messager~
  Liam Ross~
QA Manager~
  Monica Zamboni~
Assistant QA Managers~
  David McMeekin~
  Elena Inei~
Project Managers~
  Sam Anderson~
  Sergejs Adamovs~
  Valentina Porcu~
  Valerie Brentjes~
  Viktorija Koluzajeva~
QA Mastering Technician~
  Peng Gao~
Project Coordinator~
  Augusto Caseiro~
Localisation QA Testers~
  Amy Gray~
  Céline Amorosi~
  Falk Erdmann~
  Héloïse Brue~
  Iris Rouschop~
  Michael Gawert~
  Nora Herrenkind~
  Sabrine Tabet~
~
~
~
Square Enix, Inc.~
QA Manager~
  Mathew A. Clift~
Associate QA Manager~
  Keith P. Christensen-Martz~
Assistant QA Manager~
  Michael Ashton~
Senior QA Coordiantor~
  Bryan D. Chen~
QA Coordinator~
  Jeana Braun~
Senior QA Administrator~
  Louis Sedeno III~
QA Team~
  Genevieve Wright-Scherr~
  Christopher Rittenhouse~
QA Translator~
  Sayuri Otsu~
Localization & QA Director~
  Yutaka Sano~
Senior Director, C&S~
  Yasu Kurosawa~
Assistant Director of Operations~
  Brendan Hee~
Manager, Customer Support & Fraud Prevention~
  Kenny Yoshinaga~
Assistant Manager, Customer Support~
  Chris Farmer~
Customer Support Supervisor~
  Josue Munoz~
Assistant Director, Operations Support / Business Intelligence~
  Steve Nguyen~
Senior Manager, Business Intelligence~
  Michael Somerville~
Senior Manager, Operations Support~
  Kumiko Yamaguchi~
Assistant Manager, Operations Support~
  Chris Ichikawa~
Supervisors, Operations Support~
  Joshua Hochner~
  Gregory Toyosaka~
General Counsel~
  Adam Sullivan~
Director, Business & Legal Affairs~
  Brian Finkelstein~
Associate Director, Business & Legal Affairs~
  Noi Sasaki~
Counsels~
  Alberto Wilches~
  Maria Abesa~
Senior Paralegal~
  Dean Okazaki~
Paralegal~
  Tricia Tran~
Manager, Legal Operations~
  Stephanie Pimentel~
Legal Assistants~
  Angelo Rivera~
  Vanessa Grundy~
Senior Director, Marketing~
  Ryan Lacina~
Manager, Marketing~
  Jarek Ceballos~
Head of Communications~
  Michelle Schroder~
Director, PR~
  Bob Colayco~
Senior PR Manager~
  Emily Shoji~
PR Managers~
  Stephanie Chang~
  Adam Pelc~
Assistant PR Manager~
  Rachel Mascetti~
Director of Social Media~
  Aaron Kaufman~
Social Communications Managers~
  Eric So~
  Samantha Laabs~
Influencer Relations Manager~
  Nel Schwertner~
Director of Sales Analytics~
  Josh England~
Senior Business Analyst, Digital Sales~
  Warren Perdon~
Senior Sales Analyst~
  Kasim Somers~
Business Analyst, Digital Sales~
  Lisa Guo~
Sales Analysts~
  Lana Josephbek~
  Corey Chamberlain~
Head of Digital Channels~
  Brad Stamulis~
Senior Ecommerce Manager~
  Shinri Matsuoka~
Director CRM & Customer Loyalty~
  Daniel Nasserian~
Associate Managers CRM~
  Aaron Pathammavong~
  Jacqueline Ko~
Digital Project Manager~
  Knoah Piasek~
Sr. Web Designer~
  Andres D'Aleman~
Executive Creative Director~
  Ricardo Mireles~
Visual Design Director~
  Michael Bannon~
Visual Design Lead~
  Brett Wooldridge~
Senior Visual Designer~
  James Cunningham~
Senior Graphic Production Designer~
  Ken Murayama~
Senior Creative Producer~
  Caroline Wu Bonti~
Creative Producer~
  Natasha Watford~
Video Content Director~
  Fred Altman~
Senior Motion Graphics Artist~
  Anthony Riccardi~
General Manager: Digital, North American Sales and Operations~
  Doug Bone~
Director of Digital Sales~
  Andrew Larcombe~
Senior Sales Manager, Digital Sales~
  Diego Hernandez~
Senior Digital Operations Managers~
  Toby Coleman~
  Keith Hershey~
Digital Sales Manager, Digital Sales~
  Jason Brooks~
Digital Sales, Coordinator~
  Megan Pelt~
Merchandise Manager~
  Jennifer Park~
Assistant Manager of Merchandise~
  Peter Whites~
Merchandise Coordinator~
  Richelle Brady~
Senior Manager, Project Communications & Events~
  Ami Funaki~
Assistant Managers, Project Communications & Events~
  Aimi Tokutake~
  Taku Hatori~
  Stephany Ota~
Events Director~
  Wilbur Lin~
Events Manager~
  Kathryn Campagna~
Events Coordinator~
  Sarah Bloom~
Senior Director of Sales Planning, Merchandhise, Project Com & Events~
  Kanji Romeo Tashiro~
CEO~
  Phil Rogers~
CMO~
  John Heinecke~
Executive Director - SEE Marketing~
  Larry Sparks~
Executive Director - SEA Marketing~
  Kevin Kraff~
~
~
~
Special Thanks~
  Shinji Hashimoto~
  Hiroki Fujimoto~
  Naofumi Takuma~
  Fumie Sakurai~
  Quintet Co. Ltd.~
  Fontworks Inc.~
  ~
  CRIWare~
~
~
~
~
Production Executive~
  [[Yosuke Matsuda>人物/YOSUKE MATSUDA]]~
Project Manager~
  [[Toshio Akiyama>人物/TOSHIO AKIYAMA]]~
Assistant Producer~
  [[Natsuki Hanai>人物/NATSUKI HANAI]]~
~
~
Producer~
  [[Keisuke Nakashima>人物/KEISUKE NAKASHIMA]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS